Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

LARUS d.o.o., (dalje: Agencija)

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14) obavještavamo Vas da eventualne prigovore na kvalitetu usluga Agencije možete dostaviti na jedan od slijedećih načina;

- u pisanom obliku
- preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu LARUS d.o.o, Put kapelice 47 b, 21 220 Trogir
- mailom na adresu mate.larus@gmail.com,

- osobno u našem uredu na adresi Hrvatskih žrtava 41 A, 21 218 Seget Donji.

Odgovor na Vaš prigovor dostavit ćemo u pisanom obliku, najkasnije 15 dana od dana primitka istog.